1. De kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk die tot 2016 vielen onder de RDA (Research en Development Aftrek) vallen voortaan onder de S&O-afdrachtvermindering. Meer informatie hierover kunt u nalezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
  2. Het percentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) is fors omhoog gegaan van 41,5% (2015) naar 58% (2016). U komt voor de EIA in aanmerking als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Het moet gaan om bedrijfsmiddelen vermeld op de Energielijst 2016.
  3. U mag voortaan geen gratis plastic tasjes meer meegeven aan uw klanten. Hiervoor geldt vanaf dit jaar een verbod. U moet dus voortaan een vergoeding vragen. Er is een uitzondering voor tasjes dunner dan 15 micron.
  4. Als ondernemer of directeur-grootaandeelhouder bent u meer kwijt aan de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. U betaalt 5,5% (2015: 4,85%) over een maximumbijdrageloon van € 52.763 (2015: € 51.976).
  5. Vanaf boekjaar 2016 kan de jaarrekening van uw bv alleen nog digitaal worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
  6. De drempel om per kwartaal een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) te doen, is omlaag gegaan van € 100.000 naar € 50.000.
  7. Als inlener of aannemer kunt u voor vrijwaring van inleners- of ketenaansprakelijkheid, niet meer rechtstreeks bij de Belastingdienst storten op WKA-depots. Vrijwaring kan nog wel worden verkregen door een deel van het factuurbedrag te storten op de G-rekening van de uitlener of onderaannemer. Zo kunt u de inleners-of ketenaansprakelijkheid beperken of voorkomen.
  8. Met ingang van 1 juli 2016 vervalt de mogelijkheid om de motorrijtuigenbelasting voor een heel jaar in één keer te betalen. Heeft u een auto met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gr/km dan betaalt u voortaan ook motorrijtuigenbelasting en wel de helft van het tarief voor een gewone personenauto.
  9. De VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) verdwijnt waarschijnlijk per 1 april 2016. Deze wordt vervangen door modelovereenkomsten.
  10. Overweegt u een nieuwe auto van de zaak waarmee u ook privé rijdt, houd dan rekening met de nieuwe bijtellingspercentages die gelden voor het jaar 2016.

 

Vanaf 2017 zijn er waarschijnlijk nog maar drie bijtellingscategorieën. De standaardbijtelling (nu 25%) is dan vermoedelijk 22%. Een verschil dus van 3%. Kunt u de aanschaf van een standaardbijtelling-auto dus nog uitstellen, wacht dan tot 2017.