Wanneer gaat de bewaartermijn in? De termijn van zeven jaar gaat lopen na afloop van het jaar waarin u het te bewaren stuk in uw administratie verwerkt. Bij uitstel van aangifte wordt de periode van zeven jaar verlengd met het verleende uitstel. Voor de administratie betreffende onroerende zaken wordt er van de hoofdregel afgeweken en geldt een bewaartermijn van tien jaar.

 

Het is mogelijk met de Belastingdienst afspraken te maken over bewaartermijnen en het detailniveau van uw administratie. De Belastingdienst kan bijvoorbeeld met u overeenkomen dat niet alle telstroken van de kassa bewaard hoeven te worden. Verder kunt u ook kortere bewaartermijnen dan zeven jaar overeenkomen. Zo’n overeenkomst moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd. Als u dit overeenkomt dan gelden de kortere bewaartermijnen in principe alleen tussen u en de Belastingdienst. De afspraak geldt dus niet automatisch ook voor andere overheidsinstellingen.

Tot zover lijkt het nog eenvoudig. Tenslotte is het bijna onmogelijk een onderneming goed te managen zonder deugdelijke administratie, dus die zullen de meeste ondernemers wel hebben.

 

Ander computersysteem
Het wordt gecompliceerder als de ondernemer besluit over te gaan op een ander computersysteem. Ook dan geldt de bewaartermijn van zeven jaar. Het is dus noodzakelijk het oude computerprogramma nog minstens zeven jaar beschikbaar te hebben of ervoor te zorgen dat de oude gegevens ook geraadpleegd kunnen worden via het nieuwe programma.

 

In oorspronkelijke vorm bewaren
In principe dienen gegevens in hun oorspronkelijke vorm bewaard te blijven. Dat wil zeggen papier als papier, terwijl digitale bestanden digitaal benaderd moeten kunnen worden. Papieren bestanden inscannen in een computer om zo aan de bewaarplicht te voldoen, is toegestaan. U moet hiervoor wél aan bepaalde voorwaarden voldoen, bedoeld om de echtheid van de gegevens te garanderen.