De zomervakantie valt laat dit jaar, waardoor de deadline voor het teruggaafverzoek opeens snel dichtbij kan komen. Zorg er dus voor dat de gegevens die nog nodig zijn voor het teruggaaf verzoek verzameld zijn, zodat tijdig het teruggaafverzoek buitenlandse btw bij de Belastingdienst kan worden ingediend.

 

Benodigde gegevens:

  • een korte omschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer en welke levering(en)/dienst(en) in het buitenland aan de ondernemer is/zijn verricht;
  • kopie van facturen (in pdf);
  • inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor het gebruik van de internetsite van de Belastingdienst; het aanvragen duurt ongeveer vier weken.

 

Inloggegevens
De inloggegevens voor het teruggaaf verzoek zijn niet gelijk aan die voor het indienen van de reguliere btw-aangifte. Indien de ondernemer nog niet over de benodigde inloggegevens beschikt, dienen deze inloggegevens aangevraagd te worden bij de Belastingdienst. Houdt u bij het aanvragen van een gebruikersnaam en wachtwoord rekening met een verwerkingstijd door de Belastingdienst van drie tot vier weken.

 

Teruggaaf verzoek fiscale eenheid btw
Wanneer sprake is van een fiscale eenheid btw dient het teruggaaf verzoek per entiteit van de fiscale eenheid te worden gedaan, en niet per fiscale eenheid. Iedere entiteit binnen de fiscale eenheid moet ook over eigen inloggegevens beschikken voor het doen van het teruggaaf verzoek.

Heeft de ondernemer in 2015 btw in rekening gebracht gekregen vanuit een ander EU-land, vraag deze betaalde btw dus zo spoedig mogelijk terug. Zo wordt voorkomen dat de ondernemer een teruggaaf misloopt. Na 30 september 2016 is het teruggaaf verzoek namelijk niet meer mogelijk.