Nieuwe auto2016201720182019/2020
Nulemissie 4% 4% 4% 4%
Zéér zuinig (1-50 gr/km) 15% 17% 19% 22%
Zuinig (51-106 gr/km 21% 22% 22% 22%
Overig (>106 gr/km) 25% 22% 22% 22%
Onder nieuwe auto wordt vanaf 2017 verstaan een auto met een datum van eerste toelating op de weg van na 31 december 2016.

Vanaf 2019 is voor een nieuwe volelektrische auto (nulemissie) het bijtellingspercentage van 4% begrensd tot een catalogusprijs van € 50.000. Op het deel boven de € 50.000 is het algemene bijtellingspercentage van 22% van toepassing. Deze begrenzing is er niet voor de elektrische auto op waterstof. Deze auto’s hebben een bijtellingspercentage van 4% over de gehele cataloguswaarde.

 

60-maandentermijn
Het huidige overgangsregime is zeer divers en afhankelijk van diverse factoren. Grofweg komt het er op neer dat gedurende 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst op kenteken is gezet hetzelfde bijtellingspercentage geldt, waarna een nieuwe termijn van 60 maanden ingaat tegen het op dat moment geldende bijtellingspercentage.

 

Voorgesteld is om dit overgangsregime vanaf 2017 te beperken en het overgangsregime nog maar maximaal 1 termijn van 60 maanden te laten gelden. Na die periode van 60 maanden wordt per jaar bekeken welk dan geldend bijtellingspercentage bij de CO2-uitstoot van de auto past. De beperking tot maximaal 1 termijn van 60 maanden heeft onmiddellijke werking vanaf 1 januari 2017. Een auto die op 15 augustus 2012 op kenteken is gesteld, krijgt dus vanaf 1 september 2017 geen nieuwe termijn van 60 maanden meer.

Op de beperking van de 60-maandentermijn geldt één versoepeling: auto’s van vóór 1 juli 2012 waarvoor een bijtellingspercentage geldt van 14% of 20% behouden deze percentages tot en met 31 december 2018 onder de voorwaarde dat de auto altijd aan dezelfde automobilist ter beschikking heeft gestaan. Daarna geldt de jaarlijkse regel.

Afbouw BPM
De vrijstelling BPM voor personenauto’s zonder CO2-uitstoot blijft bestaan tot en met 2020.  Voor plug-in hybrides komt een aparte tarieftabel die er voor zorgt dat de BPM ongeveer gelijk getrokken wordt met conventionele auto’s.

De BPM op een plug-in hybride kan op basis van de voorstellen fors stijgen. Is nu het verschil in BPM tussen de meeste zuinige plug-in en de minst zuinige plug-in nog € 500, bedraagt dat vanaf 2017 op basis van de voorstellen € 11.000 tot € 12.000.

Voor alle overige auto’s gaan de tarieven in de aanschafbelasting BPM tot 2020 stapsgewijs naar beneden met in totaal 12%.

 

Aanpassingen MRB
De vrijstelling MRB voor personenauto’s zonder CO2-uitstoot blijft bestaan tot en met 2020. Voor plug-in hybride auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km blijft de MRB, net als in 2016, ook voor de jaren 2017 en 2018 de helft van het reguliere tarief, voor de jaren 2019 en 2020 wordt dit driekwart van het reguliere tarief.  De tarieven in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor reguliere personenvoertuigen en bestelauto’s voor particulieren gaan in 2017 met 2% omlaag. Voor vervuilende dieselpersonen- en bestelvoertuigen geldt vanaf 2019 een toeslag MRB van 15%.

 

Verder verloop
De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met de voorgestelde wijzigingen in de autobelastingen. Het is de bedoeling dat dit gebeurt vóór 1 juli 2016, zodat onder meer de autobranche op tijd kan inspelen op de veranderingen vanaf 2017.