Risico’s inlenen
Als u personeel inleent, kunt u te maken krijgen met onder meer de volgende risico’s:

  • De uitlener past ten onrechte niet de verleggingsregeling btw toe. In dat geval loopt u het risico dat u de btw op de factuur niet in aftrek kunt brengen.
  • De uitlener betaalt zijn loonheffingen (loonbelasting, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en werkgeversheffing zorgverzekeringswet) niet. In dat geval loopt u het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de niet betaalde loonheffing. U kunt dit voorkomen door bijvoorbeeld registratie van bepaalde gegevens en betaling van een deel van de factuur op de G-rekening van de inlener.
  • De uitlener is niet als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. In dat geval loopt u het risico dat u een boete krijgt die kan oplopen van € 12.000 tot € 48.000. Controleer daarom altijd met de gratis Waadi-check of een uitlener zich  wel geregistreerd heeft.
  • De uitlener betaalt het loon niet volledig aan zijn werknemers. In dat geval loopt u het risico dat deze werknemers u aansprakelijk stellen voor dit niet betaalde loon. Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Controleer daarom altijd of u met betrouwbare bedrijven samenwerkt.

 

Er zijn nog meer risico’s waar u tegen aan kunt lopen. Zo kunt u bijvoorbeeld hoge boetes krijgen als uw uitlener zijn werknemers onder het minimumloon of geen vakantietoeslag betaald of als een bij u tewerkgestelde vreemdeling niet over een tewerkstellingsvergunning beschikt. Leent u personeel in en twijfelt u of uw risico’s wel voldoende zijn afgedekt, overleg dan met onze adviseurs.