Een veel gestelde vraag is: ‘Heb ik zonder meer vrijwaring van de loonheffingen als ik een dergelijke modelovereenkomst afsluit met mijn opdrachtnemer?’

 

Vrijwaring loonheffingen
Nee, u heeft niet zonder meer vrijwaring voor de loonheffingen. Die vrijwaring heeft u alleen als ook daadwerkelijk volgens de overeenkomst wordt gewerkt. Zorg daarom dat de modelovereenkomst waarmee u werkt in overeenstemming is met uw individuele omstandigheden en werkwijzen.

 

Aanpassingen
De Belastingdienst heeft de van belang zijnde artikelen in de modelovereenkomsten geel gearceerd. Als u deze artikelen wijzigt of als de feitelijke uitvoering niet in overeenstemming is met deze artikelen heeft u geen zekerheid voor de loonheffingen. De andere artikelen kunt u wel wijzigen. Daarnaast kunt u ook artikelen toevoegen.

 

Zorg ervoor dat uw wijzigingen en aanvullingen niet in strijd zijn met de geel gearceerde artikelen. Anders vervalt alsnog uw zekerheid.