De gecombineerde tarieven in de inkomstenbelasting wijzigen nauwelijks. Voor Box 1 blijft het tarief voor belastingplichtigen onder de AOW-leeftijd in de eerste schijf gelijk aan het huidige tarief van 36,55%. Het tarief in de tweede schrijf gaat voor hen met 0,05% omhoog naar 40,85%. (Boven de AOW-leeftijd geldt in de eerste schijf 18,65% en in de tweede 22,95%). Het tarief in de 3e schijf gaat eveneens iets omhoog met 0,05% naar 40,85%. Voor de vierde schijf daalt het tarief enigszins naar 51,95%; dat is dit jaar nog 52%.De derde schijf mag dan iets zijn verhoogd, hij eindigt in 2018 bij een inkomen van € 68.507. Dat is € 1.435 hoger dan in 2017.2. Btw geneesmiddelen naar het hoge tarief
Als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad worden zonnebrandmiddelen en tandpasta beschouwd als geneesmiddel en daardoor vallen zij momenteel onder het lage btw-tarief van 6%. Aangezien dit een niet beoogd budgettair effect geeft, stelt het kabinet voor dat het lage tarief alleen van toepassing is als er een handelsvergunning is verleend zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet. Dit betekent dat, naast zonnebrandmiddelen en tandpasta, ook andere producten tegen verkoudheid, acne, eczeem en bijvoorbeeld keelpijn onder het hoge tarief van 21% zullen vallen.

3. Schenking bij aangaan of wijzigen huwelijkse voorwaarden
Per 1 januari 2018 wijzigt het huwelijksvermogensrecht. De beperkte gemeenschap van goederen bij trouwen wordt dan de standaard. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van een partner die hij in zijn bezit had vóór het huwelijk in principe buiten de gemeenschap blijven.

In de nieuwe regeling mogen echtgenoten, dan wel partners, zonder gevolgen hun vermogens voor de schenkbelasting samenvoegen in de huwelijksgemeenschap of een verrekenbeding overeenkomen in (gewijzigde) huwelijkse voorwaarden. Zolang dit leidt tot een meer gelijke verdeling van het totale vermogen (met als grens fiftyfifty) is geen sprake van een schenking.

Er zijn bijzondere situaties waarin wel schenkbelasting is verschuldigd:

  1. Het aandeel van de minst vermogende wordt door de vermogensverschuiving hoger dan 50% van het totale vermogen.
  2. Het aandeel van de meest vermogende in het totale vermogen neemt toe.
  3. Het huwelijk of notarieel samenlevingscontract wordt gesloten met als voornaamste doel het ontsnappen aan schenk- en erfbelasting.

4. Inkeerregeling
De inkeerregeling wordt afgeschaft. Dit betekent dat voor in te dienen aangiften vanaf 1 januari 2018 altijd een boete volgt bij het opzettelijk te weinig afdragen van belasting.

5. Landbouwvrijstelling
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de btw-landbouwregeling met de invoering van de ‘Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling’ definitief afgeschaft. In deze wet is een overgangsrecht opgenomen, waardoor betaalde btw voor goederen aangeschaft vóór 1 januari 2018, alsnog (deels) in aftrek kan worden gebracht.

 Let op! De voorstellen moeten nog worden geaccordeerd door de Tweede en Eerste Kamer en kunnen dus nog wijzigen.